Å la dem være som de er…..

frode-1

– å “ta vare på” kan bety forskjellige ting. For oss her på spikersamlingen – er det alltid et valg: skal spikeren renses, eller skal den konserveres slik den er? Noen ganger er den så gammel – egentlig så “fossil”, at den ikke vil tåle en rensing. Rusten har både “spist opp” jernet, og samtidig kapslet det inn i et beskyttende belegg.

De gamle spikre er “kilder”. Det kan “leses” kunnskap ut av dem. Men, noen ganger er konteksten – stedet de er funnet, av vel så stor betydning! Frodesendte oss en donasjon, som nettopp tydeliggjør dette; spikrene var “fossile” – men; han oppgir både gårdsnavn og gårds og bruksnummer for funnene! DET er viktig informasjon, det!

Dette er bestemt spiker som utmerket godt KAN være fra middelalder. Utvilsomt!

frode2

Da konserveres – og formidles, funnet slik det er. Da er det DET som har størst formidlingsverdi; hvordan et slikt objekt fremstår, og hvordan “tiden” har konservert det.

Variasjonen av spikertyper i Frodes donasjon er stor. Dermed kan en påpeke ulike typika, knyttet til kjente funnlokaliteter, noe som øker bredden i utstillingen her!

Så takk skal du ha, Frode! For donasjonen, og for hyggelig følgebrev! Her er de objekter i donasjonen, som vil bli satt i monter slik de er, slik de ble funnet!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s